El coneixement ampli i profund d'un idioma és cabdal per fer una traducció de qualitat, i aquest saber inclou l'argot tècnic —un dialecte per si mateix—, inintel·ligible fins i tot per als parlants nadius d'una llengua. La traducció de textos tècnics només és viable en mans d'un expert. Per tant, LinguaVox treballa amb un equip de lingüistes amb sòlids coneixements tècnics, d'enginyeria i d'altres àmbits per poder garantir la qualitat de les seves traduccions especialitzades a més de 150 idiomes.

El nostre personal té una àmplia experiència en traducció de contingut tècnic, com ara manuals de taller, guies d'usuari, especificacions tècniques, informes de seguretat, instruccions de muntatge i d'instal·lació, materials de formació, fulls de dades, etc. La nostra empresa de traducció ha obtingut la certificació ISO 17100 i ISO 9001, i el sistema de revisió interna i control de qualitat que ha implementat garanteix la correcció d'errors de les traduccions abans que no es lliuren al client.

Ús de la terminologia tècnica adequada

L'ús coherent de la terminologia tècnica adequada és essencial per fer una traducció fidel, raó per la qual el nostre equip d'experts en traducció tècnica encetarà el vostre projecte de traducció creant un glossari terminològic específic del sector industrial i tècnic corresponent. Així, tot l'equip de traductors disposarà d'un recurs central de referència per poder garantir la coherència terminològica independentment que la traducció consti de milers de pàgines i que hi participin diversos traductors alhora.

Traducció urgent

Som conscients de la importància de complir els terminis de lliurament. En aquest sentit, ens hem especialitzat en la coordinació d'equips multilingües de traductors, revisors, correctors de proves, maquetadors i enginyers de programari per poder fer front als terminis de lliurament fixats pels clients. Disposem d'una base de dades de més de 10 000 col·laboradors i podem gestionar grans volums de traducció en terminis ajustats sense que la qualitat se'n ressenti.

Compatibilitat universal

El nostre departament d'enginyers informàtics ajuda els traductors a traduir en qualsevol format informàtic que faci servir el client. Si bé la majoria de clients ens envien els documents en l'MS Word, n'hi ha molts que necessiten la traducció de documents en altres formats, com ara l'Adobe FrameMaker, l'InDesign, l'XML, el Quark, el Poedit, etc. També podem traduir text inclòs en imatges i presentacions en Flash, Autocad, Photoshop, etc.