Traductors i intèrprets professionals

A LinguaVox, tots els traductors i intèrprets professionals amb qui treballem han demostrat la seva capacitat professional en el sector de la traducció. En primer lloc, han de compartir amb l'empresa la responsabilitat i el compromís de lliurar traduccions fidels d'una qualitat òptima. Gràcies a la relació estreta i propera que mantenim amb els nostres col·laboradors d'arreu del món, podem garantir que encarregarem la traducció dels vostres documents als traductors amb més experiència en el vostre sector.

Òbviament, tots els nostres traductors han de tenir un domini absolut de la llengua de partida i ser parlants nadius de la llengua d'arribada. A més, han de demostrar excel·lents habilitats de redacció, sentir passió pels idiomes i la traducció, i entendre plenament les connotacions i matisos de la llengua de partida.

Creiem que les traduccions han de ser invisibles, és a dir, que el lector no ha de saber si es troba davant d'una traducció o d'un document redactat directament en la seva llengua materna. Per això, els traductors de LinguaVox se seleccionen tenint en compte la seva expertesa cultural, les seves habilitats de redacció i la seva experiència tant en traducció com en l'àmbit tècnic de què tractin els documents.

Treballem amb experts en tecnologia, dret, finances, màrqueting, turisme, etc. per garantir la comprensió total dels documents. Molts dels nostres traductors, a més de tenir estudis de traducció, estan llicenciats en altres disciplines, com el dret o la medicina.

La selecció del traductor adequat per a cada feina es basa en criteris molt exigents, que donen com a resultat que la traducció sigui d'una qualitat òptima, no contingui errors i estigui redactada com si fos l'original.